Služby

  
Půjčování naučné literatury a beletrie pro děti a dospělé

Bezplatný přístup k internetu

Využívání výměnných souborů z Městské knihovny Česká Lípa

Meziknihovní výpůjční služba

Rezervace knih

 

 

Kontakt: Irena Kozáková  E-mail: knihovnaskalice@seznam.cz