Služby

   Veřejný internet

   Knihovna

   Meziknihovní výpůjční služba

  ON-LINE Katalog

  http://109.81.192.23/katalog

 

Kontakt: Irena Kozáková  E-mail: kozakova@knihovnaskalice.tk