O knihovně

Knižní fond obsahoval v roce 2011 více než 5000 knižních výtisků beletrie, dětské literatury a  naučné literatury. V roce 2009 byla provedena pracovníky okresní knihovny revize knižního fondu a od té doby přibývají pouze nové tituly, vyjímečně knihy z darů našich čtenářů. Mladí čtenáři, mají své prostory oddělené od dospělých a ve svém oddělení 3 studijní místa. Přístup k počítači a na internet je zdarma. Dospělí čtenáři mají ve svém oddělení 6 studijních míst a samozřejmě možnost si v pohodlí přečíst informace o půjčované knize.

Poplatek za čtenářský list:

děti              -         45,-Kč/rok

dospělí        -         70,-Kč/rok

důchodci     -         60,-Kč/rok

rodina          -         80,-Kč/rok

 V případě potřeby je možné prodloužit výpůjční dobu, která v normálním případě činí 1 měsíc.

 

 

 

Kontakt: Irena Kozáková  E-mail: kozakova@knihovnaskalice.tk