Kontakt: Irena Kozáková  E-mail: knihovnaskalice@seznam.cz