Kalendárium

 
Kalendárium kulturních a historických výročí, regionálních událostí a osobností a významných dnů  pro rok 2021 zpracovala Městská knihovna v České Lípě.
Kontakt: Irena Kozáková  E-mail: kozakova@knihovnaskalice.tk